Pihasuunnittelu 

Rytmin, värin ja muotojen kautta levolliseen lopputulokseen.

Pihasuunnittelun voi toteuttaa vaiheittain tarpeenne mukaan, ja voitte valita palvelupaketeistamme teille parhaiten sopivan. Suunnittelijamme opastavat teitä suunnittelupalveluiden valinnoissa. Ottakaa yhteyttä, olemme teitä varten!

pihasuunnittelu pihavisio oy:ltä
 1. Neuvontakäyntitontilla. 
 2. Idealuonnos. 
 3. Yleissuunnitelma. 
 4. Maaurakoitsijan toteutussuunnitelma. 
 5. Toteutussuunnitelma. 
 6. Istutussuunnitelma. 
 7. Detaljipiirustukset. 
 8. Hoitosuunnitelmat. 
 9. Toteutusohjeet.

1.      Neuvontakäynti tontilla 

Aloitamme pihasuunnittelun neuvontakäynnillä, jolloin keskustelemme toiveistanne ja tarpeistanne, vastaamme kysymyksiinne, tuomme pihallenne sopivat ideat ja käymme läpi pihan mahdolliset ongelmakohdat. Opastamme teitä mm. seuraavissa asioissa:

 • missä järjestyksessä työt kannattaa toteuttaa. 
 • mitkä kasvit menestyvät parhaiten puutarhassanne. 
 • mitkä materiaaliratkaisut sopivat budjettiinne.

Neuvontakäynnin hinta on 125 € (enintään 60 min) + matkakulut 1,4 € /km. Ylimenevästä ajasta veloitamme 55,00 € /30 min. Mikäli neuvontakäynnin yhteydessä päädytte tilaamaan pihasuunnitelmapaketin, hyvitämme käynnin hinnan suunnittelun hinnasta. Neuvontakäynti on turvallinen ja edullinen tapa selvittää millaista apua pihaanne kaipaatte. Hinnat sisältävät arvolisäveron. 

pihasuunnittelun ideointi pihavisio oyssä

Idealuonnos on loistava ratkaisu, jos haluatte uudistaa pihan, mutta budjettinne on pieni. Idealuonnos on suurpiirteinen pihaluonnos, joka piirretään käsin paikan päällä konsultoinnin yhteydessä. Ideoiden lisäksi pihasuunnittelija antaa neuvoja siitä, miten itse voitte toteuttaa pihan luonnoksen avulla. Suunnittelija kertoo missä järjestyksessä työt tehdään ja mistä tuotteet kannattaa tilata. Idealuonnos soveltuu parhaiten pienen pihan suunnitteluun, mutta sen voi toteuttaa myös pihassa, jossa ei ole suuria korkoeroja tai jos vain osa pihasta halutaan suunnitella.

Idealuonnos maksaa 125 € /h + matkakulut 1,4 € /km. Idealuonnokseen sisältyy vain paikan päällä tehtävä luonnostelutyö, ja sen vuoksi hinta voidaan pitää edullisena. Minimiveloitus on aina 2h + matkakulut. Tilaajaa itse päättää miten paljon työaikaa suunnittelija saa käyttää pihalla.

Idealuonnos piirretään käsin paikan päällä, eikä se sisällä korkomittauksia tai tarkkoja piirustuksia. Idealuonnos ei sovellu tarjouslaskentaan, mutta sopii hyvin harrastajapuutarhurille, joka haluaa toteuttaa pihan itse mahdollisimman edullisesti.

3.      Yleissuunnitelma Pihasuunnittelu

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma pihasta. Se sisältää:

 • toimintojen sijoittelun.
 • istutusalueiden muotoilun.
 • kovien pinnoitteiden, rakenteiden ja valaisinten sijoittelun.
 • esimerkkejä materiaaleiksi ja kasvilajeiksi.

Yleissuunnitelmaa voi käyttää pohjana pihan perustuksia tehtäessä. Yleissuunnitelma voi olla myös vaihtoehto, jos aiotte toteuttaa pihan itse.

4.      Maaurakoitsijan toteutussuunnitelma 

Suunnitelmapakettien tueksi olemme kehittäneet Maaurakoitsijan toteutussuunnitelman tontin pohjatöitä varten. Törmäämme työssämme etenkin uudiskohteissa usein ongelmaan, joka johtuu väärin tehdyistä pinnanmuotoiluista tontilla. Kun maata joudutaan täyttämään tai kaivamaan ja kuljettamaan pois, kustannukset voivat jopa tuplaantua. Pihasunnittelu

Maa-urakoitsijan toteutussuunnitelman noudattaminen varmistaa, että maaurakoitsija toteuttaa työnsä oikein niin, että pihan pohjustustyöt tehdään riittävän paksuilla kerroksilla ja oikeilla materiaaleilla. Työohjeen avulla maamassat, sorat, murskeet ja hiekat siirretään mahdollisuuksien mukaan oikeisiin paikkoihin kerralla. Huomattavaa säästöä kertyy, kun vältytte turhilta konetunneilta, kaatopaikkamaksuilta ja kiviaineskuljetuksilta. Lisäksi tarjoamme tarvittaessa urakoitsijan opastuksen tontilla ennen työn aloittamista.

5.Toteutussuunnitelma 

Toteutussuunnitelma on tarkka pihasuunnitelma. Suunnitelmatyö etenee vaiheittain. Aloituskatselmuksen jälkeen pihasuunnittelija tekee yleissuunnitelman, jota asiakas kommentoi. Tämän jälkeen suunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset sekä kattava kasvi- ja materiaalilista. Annamme myös hinta-arvion työn toteutukselle. Toteutussuunnitelma kannattaa tehdä aina, kun aikoo teettää pihan urakoitsijalla. Ainoastaan tarkan pihasuunnitelman perusteella pyydetyt tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia.

6. Istutussuunnitelma 

Istutussuunnitelma keskittyy kasvillisuusalueisiin ja niiden sijoitteluun. Suunnitelma tehdään yleissuunnitelman, valokuvien tai konsultointikäynnin pohjalta ja se voi koskea joko osaa pihasta tai koko pihaa. Pihasuunnittelu

7. Detaljipiirustukset, 3D- ja leikkauskuvat 

Toteutussuunnitelman liitteeksi teemme tarvittaessa detalji- ja leikkauskuvia sekä 3D- ja havainnekuvia. Tarkemmat leikkauskuvat ja detaljipiirustukset ovat tarpeen erityisesti silloin, kun rakennetaan esimerkiksi vesi-aihe, pergola tai rakenteeltaan haasteellinen muuri.

8. Hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelman voi tilata jo olemassa olevaan pihaan tai uudiskohteeseen pihasuunnitelman pohjalta.

9. Toteutusohjeet 

Yleissuunnitelman tueksi voi tilata toteutusohjeet pihan rakentamiselle. Ne on tarkoitettu avuksi, mikäli haluatte itse rakentaa pihan.

Hinnat 

Pihasuunnittelu hinnoitellaan asemakaavapiirroksen ja talon piirustuksien pohjalta. Hintaan vaikuttavat pihasuunnitelman laajuus, tontin korkeuserot, asiakkaan toivomukset sekä lähtötietojen tarkkuus.

 • Neuvontakäynti 125 € /h
 • Idealuonnos, alkaen 250 € (125 € /h, min. 2 h)

Tietokonepohjaiset pihasuunnitelmat

Hintaesimerkkejä 1000 m2:n uudiskohde-omakotitalopihalle tasamaatontilla:

 • Yleissuunnitelma 1900 € - 3000 €
 • Maaurakoitsijan toteutussuunnitelma 750 € - 1200 €
 • Toteutussuunnitelma 2400 € - 4500 €
 • Istutussuunnitelma 450 € - 1500 €
 • Pihasuunnittelu tuntihinnalla 75 € /h

Matkakorvaus 1,40 € /km veloitetaan toteutuneiden kilometrien mukaan alkaen ja päättyen Pihavision toimistolle osoitteessa Riihitontuntie 1,Vantaa. Hinnat sisältävät arvolisäveron.